Longemfyseem is een aandoening welke valt onder de benaming van COPD. COPD is de verzamelnaam voor longemfyseem en chronisch bronchitis. Een longemfyseem is een chronische longziekte, dit betekent dat deze longziekte blijvend is. Hieronder vertellen we je meer over deze aandoening.

Longblaasjes

Wanneer een patiënt gediagnosticeerd wordt met longemfyseem betekent dat de patiënt een chronische longziekte heeft die longblaasjes aantast.

Longblaasjes zijn een zeer belangrijk onderdeel van de longen, ze vinden zich aan het uiteinde van de allerkleinste vertakkingen van de bronchiën. De bronchiën zijn vertakkingen van de luchtpijp. De wand van de bronchiën bevat kraakbeenringen en ze vertakken zich in steeds kleinere buisjes. Aan het einde van de bronchiën bevinden zich de longblaasjes.

Longblaasjes zijn kleine zakjes in de vorm van bolletjes met een zachte wand en vormen de laatste stap in het overbrengen van zuurstof uit de lucht naar het bloed. De longblaasjes dienen voor de uitwisseling van gassen. Dit gebeurt door middel van een netwerk dat zich rondom de longblaasjes bevindt. Dit netwerk bestaat uit kleine bloedvaatjes en deze regelen de toevoer van de binnenkomende zuurstof naar het bloed.

Via het bloed wordt de zuurstof dan weer verder door het lichaam getransporteerd. Ook de afvalstoffen, koolstofdioxide genoemd, worden via dit netwerk terug naar de longblaasjes vervoerd.

longemfyseem

Wat is longemfyseem precies?

Bij een longemfyseem is er sprake van een verwijding van de longblaasjes waardoor ze beschadigd raken. Deze beschadiging, de verwijding van de longblaasjes, zorgt ervoor dat de zuurstof niet meer goed door de zachte wanden van de longblaasjes kan komen. De zuurstof kan hierdoor de bloedvaatjes niet meer volledig bereiken. Na verloop van tijd wordt hierdoor ook de rekbaarheid van de longblaasjes aangetast, dit in zo een extreme mate dat de rekbaarheid volledig verdwijnt.

Wanneer een longblaasje zijn rekbaarheid verliest, verliest het óók zijn functie om zuurstof op te slaan. Het gevolg hiervan is dat het netwerk met bloedvaatjes geen zuurstof meer binnen krijgt en deze dus ook geen zuurstof meer door het lichaam kan versturen en de patiënt steeds kortademiger wordt. In het eindstadium van deze chronische ziekte is de patiënt permanent benauwd, zelfs wanneer deze zich in een rusttoestand bevind.

Een chronische longziekte

Longemfyseem is een chronische longziekte die niet te genezen is, dit houdt in dat dit een blijvende aandoening is die niet overgaat en op lange termijn veel schade kan aanrichten aan de longen van de patiënt. Ook zullen er na verloop van tijd steeds meer longblaasjes aangetast worden door het longemfyseem, waardoor beschikbare zuurstof flink kan afnemen wat weer tot benauwdheid leidt.

Bij een ernstige vorm van longemfyseem raken de kapotte longblaasjes met elkaar vergroeid. De hierbij behorende theorie verklaart de vergroeiing van de kapotte longblaasjes. Deze is veroorzaakt door het oprekken van de luchtwegen tijdens het inademen. Omdat het inademen hierdoor makkelijker is dan het uitademen, kunnen er restjes lucht blijven hangen in de longblaasjes.

Hierdoor ontstaat er blijvende druk op de wanden van de longblaasjes. Wanneer dit langdurig aanhoudt worden de wanden tussen de longblaasjes zwakker en zullen ze na verloop van tijd kapot gaan waarna de longblaasjes gezamenlijk een grotere luchtzak vormen. Het hebben van een ernstige vorm van longemfyseem kan er in sommige gevallen toe leiden dat de patiënt na verloop van tijd overlijdt.

Longemfyseem oorzaken?

Longemfyseem is een complexe aandoening met meerdere oorzaken, waarvan roken de meest significante is. Andere factoren zoals passief roken, beroepsmatige blootstelling aan schadelijke stoffen, luchtverontreiniging, genetische aanleg en frequent voorkomende infecties spelen eveneens een belangrijke rol. Lees hier alles over longemfyseem oorzaken.