Longemfyseem

Symptomen, Behandeling, prognose...

Prognose longemfyseem

Prognose longemfyseem

De prognose van longemfyseem is per persoon verschillend. Zo zijn er gevallen bekend waarbij een patiënt weinig last heeft van longemfyseem en de ziekte onder controle gehouden kan worden. Maar er zijn ook patiënten waarbij de prognose voor longemfyseem erg snel verloopt en waarbij de patiënt snel overlijdt.

Het is hierdoor niet goed mogelijk om een exacte prognose voor longemfyseem per patiënt te maken, wel kan er vaak op een grote groep ingeschat worden hoe het precies zal verlopen.

De prognose van longemfyseem is namelijk afhankelijk van verschillende factoren

Erfelijkheid longemfyseem

Een van de factoren die de prognose van longemfyseem bepaalt is de erfelijkheid. De prognose voor longemfyseem loopt per familie anders en binnen de familie zal je snel hetzelfde soort verloop terugvinden.

Dit is echter niet de enige factor die bepalend is en het wordt daardoor deels hierdoor beslist.

Oorzaak

Een longemfyseem kan verschillende oorzaken hebben, de oorzaak is ook een factor dat bepaald hoe de prognose bij longemfyseem verloopt.

Zo hebben patiënten die roken een snellere longemfyseem prognose dan patiënten die longemfyseem hebben opgedaan door een andere oorzaak zoals erfelijkheid of blootstelling aan bepaalde soorten verf en asbest.

Roken

Roken is een van de grootste oorzaken van een longemfyseem. Het wordt dan ook sterk aangeraden om te stoppen met roken zodra een patiënt gediagnosticeerd is met een longemfyseem. De tabak in de sigaretten geven blijvende schade aan de longblaasjes die niet hersteld kunnen worden.

Het stoppen met roken is de best manier om de prognose van longemfyseem te verbeteren en te vertragen, dit is zelfs nog van toepassing wanneer de patiënt al op latere leeftijd is of al in een later stadium zit van de ziekte.

GOLD Klasse

GOLD Klasse is de manier waarop het stadium van een longemfyseem vastgesteld mee wordt. De Gold Klasse kent 4 gradaties. De mildste vorm wordt aangegeven als GOLD klasse I, de gradatie daarop heet GOLD klasse II gevolgd door GOLD klasse III en IIII.

Ondanks dat het aangeven van deze gradatie niet direct de prognose van longemfyseem bepaalt kan er vaak wel worden vastgesteld dat iemand met een hogere GOLD klasse een snellere longemfyseem prognose heeft.

BODE index

Om de prognose van longemfyseem zo nauwkeurig mogelijk vast te stellen wordt sinds 2004 het BODE systeem gebruikt. Bij het BODE systeem wordt er gekeken naar 4 factoren van de patiënt:

  • Body Mass Index: Het gewicht in verhouding met de lengte en de leeftijd van de patiënt is medebepalend. Iemand die te maken heeft met overgewicht heeft kans op een ernstigere prognose dan iemand met een gezond gewicht.
  • Obstructie: Door middel van een spirometer wordt de obstructie van de longen gemeten. De patiënt dient in de spirometer uit te blazen. Iemand met obstructie moet langer uitblazen dan iemand zonder.
  • Dyspnoe of kortademigheid: Kortademigheid wordt niet gemeten met specifieke apparaten maar wordt vaak vastgesteld door middel van een persoonlijke vragenlijst.
  • Exercisecapacity: Door de patiënt een 6 minderen wandeltest te laten uitvoeren kan er een goed overzicht gegeven worden over de hoeveelheid inspanning die de patiënt kan leveren.

Na het uitvoeren van de bovenstaande tests, worden de resultaten samengevoegd in een aantal punten zoals in het onderstaande tabel. Vervolgens worden de punten bij elkaar opgeteld, waarna er een percentage vastgesteld kan worden over wat de overlevingskans is voor de komende 4 jaar.

0 punten 1 punt 2punten 3 punten
Body Mass Index BMI 21 of lager BMI hoger dan 21
Obstructie Meer dan 65% 50 – 64% 36 – 49% Minder dan 35%
Dyspnoe Buitenadem bij bergopwaarts lopen en/of na inspanning oefening Buitenadem tijdens wandelen, regelmatig pauze vereist. Buitenadem na het lopen van 90 meter Buitenadem na aankleden / kan huis niet uit.
Exercisecapacity Meer dan 350 meter 250 – 349 meter 150 – 249 meter Minder dan 149 meter

 

Bij 7 tot 10 punten is de overlevingskans over de komende 4 jaar 18%, 5 – 6 punten is dit 57%, bij 3 – 4 punten is het 67% en bij 0 – 2 punten is er 80% kans dat de patiënt na 4 jaar naar in leven is.

ADO index

Sinds 2009 wordt er ook gebruik gemaakt van de ADO index die makkelijker kan aangeven wat de verwachte prognose is van longemfyseem. Bij een ADO index wordt er alleen gekeken naar Age (leeftijd), Dyspnoe en de Obstructie.

Met deze gemakkelijke methode is het tegenwoordig ook mogelijk dat een huisarts een verwachte prognose kan vaststellen voor  de patiënten die met COPD gediagnosticeerd zijn. Meer lezen over COPD of over Longemfyseem behandeling.

Longemfyseem © 2018