De meest voorkomende oorzaak van longemfyseem is roken. Door de stoffen die zich in tabak bevinden worden de longblaasjes blijvend aangetast, het is dus zeker aan te raden om te stoppen met roken wanneer er sprake is van longemfyseem. Wanneer een patiƫnt niet stopt met roken raken de longblaasjes nog sneller beschadigd.

Een andere oorzaak van longemfyseem is blootstelling aan chemische dampen. Denk hierbij aan banen in bijvoorbeeld de bouw waarbij veel gewerkt wordt met asbest of verf. Benieuwd naar alle mogelijke oorzaken? Hieronder bespreken we de 5 belangrijkste oorzaken longemfyseem.

Mogelijke oorzaken longemfyseem

 1. Roken
 2. Passief roken
 3. Blootstelling aan chemische stoffen
 4. Luchtvervuiling
 5. Infecties
 6. Genetische factoren
oorzaken longemfyseem

Roken belangrijkste oorzaak

Roken is veruit de belangrijkste oorzaak van longemfyseem. Tabaksrook bevat duizenden schadelijke stoffen die de longen direct beschadigen. Het inademen van rook leidt tot een ontstekingsreactie in de luchtwegen en alveoli, wat resulteert in de afbraak van elastine, een eiwit dat essentieel is voor de elasticiteit van de longen.

De voortdurende blootstelling aan deze schadelijke stoffen zorgt ervoor dat de longblaasjes hun vorm verliezen en samensmelten tot grotere, minder efficiƫnte luchtkamers, wat de ademhaling bemoeilijkt.

 • Statistieken: Meer dan 80% van de longemfyseemgevallen is direct gerelateerd aan roken.
  Effect: Chronische ontsteking en oxidatieve stress door tabaksrook leiden tot weefselschade en verminderde longfunctie.

Passief roken (meeroken)

Hoewel minder bekend, speelt passief roken ook een grote rol bij de ontwikkeling van longemfyseem. Langdurige blootstelling aan tabaksrook in de omgeving kan vergelijkbare schadelijke effecten hebben als actief roken, zij het in mindere mate.

 • Effecten: Chronische blootstelling aan tweedehands rook kan leiden tot ontsteking en schade aan de luchtwegen en alveoli.

Blootstelling aan schadelijke stoffen

Beroepsmatige blootstelling aan stof, chemische dampen en andere luchtverontreinigende stoffen kan eveneens bijdragen aan het ontstaan van longemfyseem. Mensen die werken in de mijnbouw, bouw, textielindustrie en andere sectoren waar men frequent in contact komt met schadelijke stoffen, lopen een verhoogd risico.

 • Voorbeelden: Inademen van siliciumdioxide, asbestvezels, en chemische dampen zoals die van oplosmiddelen.
 • Preventie: Het dragen van beschermende uitrusting en het naleven van veiligheidsprotocollen kan helpen het risico te verminderen.

Luchtverontreiniging

Luchtverontreiniging, vooral in stedelijke gebieden, is een andere belangrijke factor. Langdurige blootstelling aan vervuilde lucht, waaronder fijnstof (PM2.5), ozon, en stikstofoxiden, kan leiden tot chronische ontsteking van de luchtwegen en schade aan de longblaasjes.

 • Impact: Mensen die in sterk vervuilde gebieden wonen, hebben een hoger risico op het ontwikkelen van longemfyseem.

Infecties oorzaak longemfyseem

Frequent voorkomende infecties van de luchtwegen kunnen bijdragen aan de ontwikkeling en progressie van longemfyseem. Terugkerende bronchitis of longontsteking kan leiden tot chronische schade aan de longen.

 • Hoe?: Herhaaldelijke ontstekingen en infecties kunnen de structuur van de longblaasjes verzwakken en hun functionaliteit verminderen.

Genetische factoren behoren ook tot oorzaken longemfyseem

Hoewel externe factoren de belangrijkste oorzaken zijn, spelen genetische factoren ook een rol. Een bekend genetisch risico is een tekort aan alfa-1-antitrypsine, een eiwit dat de longen beschermt tegen de schadelijke effecten van ontstekingen. Mensen met een tekort aan dit eiwit hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van longemfyseem, zelfs zonder te roken.

 • Erfelijkheid: Het tekort aan alfa-1-antitrypsine is een erfelijke aandoening, wat betekent dat familiegeschiedenis een belangrijke rol speelt.

Longemfyseem is een complexe aandoening met meerdere oorzaken, waarvan roken de meest significante is. Andere factoren zoals passief roken, beroepsmatige blootstelling aan schadelijke stoffen, luchtverontreiniging, genetische aanleg en frequent voorkomende infecties spelen eveneens een belangrijke rol als longemfyseem oorzaak.